FORUM der Joodse Organisaties - BelgiŽOpvoeding en herdenking van de Holocaust

Home arrow Monument
VOORWOORD van de voorzitter PDF Print E-mail

monumentOpdat niemand zou vergeten wat nog maar zo weinigen kunnen vertellen.

Het is onze taak om te getuigen over de holocaust, de uitvoering van de moorddadige plannen van de nazi’s en hun medeplichtigen.
Als wij onze doden vergeten, sterven zij een tweede maal.

Het nazisme had zich als hoofddoel de uitroeiing van het joodse volk gesteld en dit zonder dat er ook maar enige vorm van conflict bestond. Waarom deze afgrijselijke uitbarsting van haat?

De joden maakten noch aanspraak op macht, noch op territorium en vormden geen enkele bedreiging. De nazi-misdaden onderscheidden zich van alle andere oorlogsmisdaden of  volkerenmoorden door hun georganiseerd karakter uitgevoerd op industriële wijze.

De onmetelijke omvang van de organisatie en het aantal slachtoffers tonen aan dat het uiteindelijke doel, de ‘endlösung’, een absolute voorrang had, dit was voor de nazi’s  belangrijker dan hun militaire strategie.

Nazi Duitsland is het enig gekende voorbeeld in de geschiedenis dat systematisch het uitmoorden organiseerde van mannen, vrouwen en kinderen die als enige schuld hadden in leven te zijn.

Niet alle slachtoffers waren joden, maar wel alle joden waren slachtoffer.

Vandaar de term ‘genocide’ die enkel van toepassing is op de ‘SHOA’ en die in geen geval kan gelijkgesteld worden met de wandaden van rechtse of linkse fascistische groeperingen. 

De geschiedenis moet een les zijn voor allen, want zij vormt de brug tussen het verleden en de toekomst en is een belangrijk gegeven in de opvoeding voor de toekomstige generaties.

Het doel van dit monument is om de herinnering levend te houden aan de mannen, vrouwen en kinderen die uit hun omgeving werden weggerukt.

Zij werden naar de hel van de concentratiekampen gevoerd waar men vandaag nog maar rond hoeft te kijken om de stoflaag te zien die indertijd via de schoorstenen de vier windrichtingen in werd geblazen: Asse van ontelbare onschuldige joodse slachtoffers.

Wij worden verondersteld om individueel en collectief een periode te herdenken die eigenlijk uit het geheugen geschrapt zou moeten worden.

Sta mij toe om enkele ontroerende zinnen te citeren van een oud-gevangene van Auschwitz namelijk Elie Wiesel: “Vergeten leidt tot onverschilligheid, onverschilligheid leidt tot medeplichtigheid”.

De weduwe van Dominee Martin Niemöller brengt de moedige aktiviteiten van haar overleden echtgenoot in herinnering:
“Ik denk opnieuw aan de getuigenissen over het gevaar van de onverschilligheid: Toen zij de katholieken kwamen halen, heb ik gezwegen, want ik was geen katholiek. Toen zijn zij de syndicalisten komen halen zweeg ik ook, want ik was geen syndicalist. Toen kwamen ze de joden halen en weer zei ik niets, want ik was geen jood. Maar toen ze mij kwamen halen, was er niemand meer om voor mij op te komen!” 

Hoe is het mogelijk dat vandaag over gans Europa, een beweging van negationisten en revisionisten bestaat die de feiten van de geschiedenis ontkennen en die alles in het werk stellen om de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog te banaliseren en zelfs te loochenen.

Het feit dat de nazi-ideologieën opnieuw de kop opsteken, moet ons dan ook niet verwonderen.

Als de waarheid in het gedrang komt, worden zij die zwijgen schuldig.

Wij moeten er alles aan doen om te vermijden dat de boodschap die wij overdragen naar de volgende eeuw, een boodschap is van haat en minachting die omgezet wordt in racisme, fanatisme, xenofobie en antisemitisme.

Wat wij echter niet mogen vergeten, is dat er personen waren in de sombere oorlogsperiode, gedomineerd door wandaden en moorden, die ons hebben geholpen het vertrouwen in de mensheid te behouden; mannen en vrouwen die er niet voor terug deinsden om op gevaar van hun eigen leven, andere mensenlevens te redden.

De stellingname van het ‘FORUM der Joodse Organisaties’ is dezelfde als die van elke demokraat, van elkeen die bekommerd is met gerechtigheid en menselijke waarden, nl. de verkondiging van de historische waarheid en de instandhouding van de herinnering aan de weggevoerden. Dit vormt de permanente bekommernis van het ‘FORUM der Joodse Organisaties’ en komt tot uiting in haar prioriteiten en aktiviteiten.

Eli RINGER.

Voorzitter.
 

       IK STEUN HET
Logo FJO

Met dank aan de Claims Conference

 Sample Image

Met de steun van
de Stichting van het
Jodendom van België
 Thursday, 21 September 2017
Yom Chamishi, 1 Tishri 5778
Rosh Hashanah