FORUM der Joodse Organisaties - BelgiŽVertegenwoordiging van de
joodse gemeenschap van Vlaanderen

 

OPINIES schrijf ons uw opinie

Opinies van trouwe lezers

 

Dag van de Erkentelijkheid

Bekijk hier de foto's en lees de toespraken van de Dag van de Erkentelijkheid 26 oktober 2009

 

SHOA herdenking 8 mei 2011

lees de toespraken en bekijk de foto's van de SHOA herdenking van 8 mei 2011

Home arrow Wie Zijn Wij
Wie Zijn Wij PDF Print E-mail

wie is wie...

 Kouky (Ruth) Frohmann-Gartner Kouky (Ruth) Frohmann-Gartner, voorzitter
Eli Ringer, erevoorzitterEli Ringer, erevoorzitter
Pinchas Kornfeld, ondervoorzitterPinchas Kornfeld, ondervoorzitter
Ari Epstein, ondervoorzitterAri Epstein, ondervoorzitter
Daniel Peterfreund, woordvoerderDaniel Peterfreund, woordvoerder
Diane Keyser, secretaris generaalDiane Keyser, secretaris generaal
(links) Philippe Scharf, woordvoerder (uiterst links) Philippe Scharf, woordvoerder

Fanny HollanderFanny Hollander

 

 

HET BESTUUR VAN HET FORUM DER JOODSE ORGANISATIES vzw 

Lijst leden organisaties + vertegenwoordigd:
alfabetisch

Agoedat Israel:  Pinkas Kornfeld, ondervoorzitter / Chaim Pluczenik
B’nai Akiva: Rachel Lieber-Paneth / Elie Schönfeld
B’nai B’rith: René Trau / Leo Schumer
Emunah: Dora Spitzer
Hanoar Hatzioni:  Jacques Lieber (ad interim)
Liga van Joodse vrouwen van België: Liliane Seidman / Nadine Iarchy
Mizrahi: Hershl Fink / Philippe Scharf
Nowagi:Eli Ringer, erevoorzitter 
Ondergedoken kind: Regina Suchowolsky
Vrienden van Likoed: Kouky (Ruth) Frohmann-Gartner, voorzitter / Elisabeth Kleinmann
Vereniging van Joodse Artsen Antwerpen/IMAWS-België:  Willy Lipschutz
Wizo: Fanny Hollander / Pola Adler 

Gecoöpteerde leden: 
Ari Epstein, ondervoorzitter als advocaat/raadgever
Diane Keyser, secretaris generaal voor algemeen secretariaat
Hans Knoop, woordvoerder als Israël expert
Aaron Malinsky voor pluralistische contacten
Daniel Peterfreund, woordvoerder als advocaat/raadgever
Micha Roos als technisch adviseur
Pierre Wolkowicz voor medialezing

Waarnemers indien nodig:

Maccabi: Naty Wien
Vertegenwoordiging onderwijs:  Raphaël Werner

Ereleden:

- Mr. Frederik Erdman

- Ridder Nathan Ramet


 

2- WAT IS HET FORUM DER JOODSE ORGANISATIES 

 

Tot einde 1993 bestond er geen representatieve vertegenwoordiging van ALLE joodse verenigingen en organisaties in het Vlaamse landsgedeelte.
De noodzaak aan een overkoepelend orgaan was dan ook vanzelfsprekend.
Daarom werden alle joodse organisaties aangesproken en lange besprekingen gevoerd met de bedoeling het toekomstige 'forum' een legale basis te geven.Eind 1993 waren de besprekingen rond en werd officieel het  FORUM der Joodse Organisaties opgericht.

De doelstellingen werden als volgt bepaald:
1) bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm,  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle
     volkeren, en het recht zich burgerlijke partij te stellen bij evt. juridische klachten
2) het steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren ;
3) het bevorderen  van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde joden en joodse gemeenschappen ;
4) steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden ;
5) samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam van de Israëlitische Gemeenten in België;
6) verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
7) bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen en buiten de joodse gemeenschap.

Om tot dit resultaat te komen werden verscheidene grondbeginselen in acht genomen: De organisaties die betrokken worden  (lid worden) moeten ALLE strekkingen van de joodse gemeenschap vertegenwoordigen.

*     Het FORUM der Joodse Organisaties (FJO) behandelt geen problemen die binnen de bevoegdheden vallen van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (C.I.C.B.). De Israëlitische Gemeenten, de gebedshuizen, de synagogale organisaties en de joodse scholen op het domein van het C.I.C.B. , zullen derhalve niet in het FJO worden opgenomen. Deze kunnen echter wel waarnemers hebben binnen het FJO.

*     Organisaties die 'fund-raising' beogen komen ook niet in aanmerking.

In die optiek hebben alle politieke en fylosofische strekkingen binnen de joodse gemeenschap en lid van het FORUM der Joodse Organisaties zich akkoord verklaard met de doelstellingen.

Enkele noemenswaardige verwezenlijkingen van het FORUM: 

-        De oprichting van een monument voor de gedeporteerde Antwerpse burgers (Belgiëlei-Mercatorstraat)(1997)

-        Informatieve reis met Belgische politici naar Israël (1997)

-        Organisatie van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van 8 mei aan het monument

-        Initiatiefnemer van de oprichting van een Belgische afdeling van de WJRO (World Jewish Restitution Organisation) wat uiteindelijk geleid 
     heeft tot de huidige Stichting van het Jodendom van België.

-        Organisatie van een Congres “Kinderen van de Shoah” in 2007.

-        Organisatie van een herdenkingsplechtigheid voor de Antwerpse Politieagenten die tijdens WOII joden hebben gered.

-        Organisatie van “Steuntje aan Israël” als tegenhanger van de boycotacties (massaal Israëlische producten aankopen in warenhuizen waar
     boycotacties worden gehouden)

-        Organisatie van lezingen, voordrachten, ontmoetingen, debatten, etc…

-        Deelname aan vele debatten over uiteenlopende onderwerpen

-        Deelname aan vele discussiepanels in televisieprogramma’s etc…

-        Regelmatig uitbrengen van persberichten om de mening van de joodse gemeenschap van Vlaanderen over onderwerpen die haar
     aanbelangen kenbaar te maken.

-        en vele andere verwezenlijkingen

 

       IK STEUN HET
Logo FJO

December 2014 January 2015 February 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Week 1 1 2 3
Week 2 4 5 6 7 8 9 10
Week 3 11 12 13 14 15 16 17
Week 4 18 19 20 21 22 23 24
Week 5 25 26 27 28 29 30 31

Contact now

Met dank aan de Claims Conference

 Sample Image

Met de steun van
de Stichting van het
Jodendom van België
 Wednesday, 20 September 2017
Yom Rivii, 29 Elul 5777
Erev Rosh Hashanah