Pagina 1 van 138  >  >>

vrijdag 26 aug 2016
Bron:  FJO - foto: Achva Halva-repen

Achva Halva-repenAls vertegenwoordiging van de Joodse gemeenschap in Vlaanderen richten wij ons tot U met het verzoek afstand te nemen van de pressie die kennelijk op uw maatschappij wordt uitgeoefend om geen producten meer aan passagiers te bieden die (mogelijk) afkomstig zijn uit de door Israël bestuurde gebieden op de Westelijke Jordaan-oever.

Uit de media vernamen wij dat de vermeende aanwezigheid van een in die gebieden vervaardigde Halva-reep aan boord van uw vliegtuig na protest van een passagier voor uw maatschappij reden was deze van het menu te schrappen.
In eerste instantie meldde uw woordvoerder dat aan de wensen van alle passagiers tegemoet moet worden gekomen, en nadien stelde hij zich op het standpunt dat de repen abusievelijk aan boord waren gekomen.

Het FJO wijst er op dat de overweldigende meerderheid van passagiers naar en van Israël uit Joodse reizigers bestaat. Die zullen er - anders dan de klager - geen problemen mee hebben gehad dat de repen aanwezig waren.

Waar zij fundamenteel wel problemen mee hebben is dat de officieuze boycot van producten uit de betreffende gebieden uitsluitend op Israël slaat. Producten uit bv. de Westelijke Sahara of Noord-Cyprus, Tibet enz. worden overal ter wereld aangeboden.  ...


dinsdag 23 aug 2016
Bron:  FJO

Met leedwezen melden wij u het overlijden van

de heer Georges Suchowolski
echtgenoot van mevrouw Regina Sluszny, ondervoorzitster van het FJO

De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 24 augustus 2016
MIDDELHEIM: Samenkomst om 14u20
Vertrek naar Putte vanaf JACOB JACOBSSTRAAT om 15:00 uur

De Shiva zal plaatsvinden tot en met maandag avond 29 augustus op het adres Hoogveld 8 te 2600 Berchem

Wij bieden onze oprechte deelneming aan de familie, zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen.


woensdag 17 aug 2016
Bron:  FJO - foto: Spotprent van de Belg Luc Descheemaeker die bekroond werd in de controversiële anti-Holocaust Iraanse cartoonwedstrijd

Spotprent van de Belg Luc Descheemaeker die bekroond werd in de controversiële anti-Holocaust Iraanse cartoonwedstrijdHet FORUM der Joodse Organisaties is ten zeerste geschokt en verontwaardigd door de deelname van Luc Descheemaeker aan de horribele anti-Holocaust cartoonwedstrijd in Teheran.

Zijn erg kwetsende cartoon van de Israëlische veiligheidsmuur met bovenaan het grievende opschrift "Arbeit macht Frei" is een voorbeeld van hedendaags antisemitisme.

De "International Holocaust Remembrance Alliance" een internationale organisatie, waarvan 31 landen lid zijn, inclusief België, veroordelen deze wedstrijd die tot doel heeft Israël te vergelijken met de nazi's en de Holocaust te minimaliseren.

Bij het hervatten van ons werk, na het zomerverlof, zal het FORUM klacht neerleggen bij de autoriteiten.


vrijdag 5 aug 2016
Bron:  FJO - R. Werner/D. Braun - HLN
Het FORUM der Joodse Organisaties voert een constante strijd tegen elke vorm van antisemitisme, of racisme, zowel voor als achter de schermen. In onzekere tijden zoals heden wordt deze strijd nog verscherpt.

N.a.v. de gekende gebeurtenissen van vorige week op een Antwerps tennistoernooi, waarbij een speler de uitspraak "ze hadden jullie allemaal moeten vergassen" in de mond had genomen, heeft het FORUM klacht neergelegd bij het Parket van Antwerpen.

Het FORUM heeft er alle vertrouwen in dat de bevoegde instanties het nodige zullen doen om een sterk signaal te geven dat dergelijke gedragingen gewoonweg niet kunnen en streng worden bestraft op basis van de bestaande wetgeving.

Het FORUM zal ook blijven wedijveren naar een aanpassing van deze wetgeving aan de noden van de huidige maatschappij.


woensdag 3 aug 2016
Bron:  FJO / Het Niewsblad - foto: screenshot Reacties op de dood van de 15-jarige Ramzi Mohamed uit Limburg.

Persbericht 3 augustus 2016 - Het Forum der Joodse Organisaties is gechoqueerd over de talrijke racistische internetreacties op de dood van een Vlaamse tiener met Marokkaanse roots.

Het Forum pleit reeds lang voor een harde aanpak van de haatcampagnes op de sociale media.

Het stigmatiseren van eender welke bevolkingsgroep is niet aanvaardbaar en dient bestreden te worden.

De wetgever, de politie en het gerecht zouden hierin de nultolerantie moeten hanteren.

Wij hopen dat er nu eindelijk actie zal worden ondernomen tegen dit fenomeen, tot nu toe werden alle oproepen van het Forum genegeerd!


dinsdag 2 aug 2016
Bron:  De Telegraaf - foto: Rob Hoogland
En dan nu enkele feiten. Dyab Abou Jahjah had gisteren om 12.12 uur 11.463 volgers op Twitter en 3.653 vrienden op Facebook.

Jochem Myjer had op dat moment op dezelfde sociale media respectievelijk 1.043.706 volgers en 507.902 vrienden.

Dat ik de grappigste komiek van Nederland tegenover de onbetrouwbaarste Zomergast aller tijden zet, is toeval. Ik had ook Jochems maat Armin van Buuren kunnen noemen, Dirk Kuyt, Carice van Houten of honderden andere Nederlanders wier volgers en vrienden een veelvoud vormen van die van deze Vlaams/Libanese gladjakker (als Alberto Tomba in diens beste jaren slalomde meneer langs de obstakels, door Thomas Erdbrink opnieuw uitgezet, die hij met verwerpelijke uitspraken voor zichzelf had opgeworpen).

„Hij is wel intelligent", las ik meerdere malen.

Pfff.

Weet je wie er ook intelligent was?

Je zou bijna denken dat intelligentie een synoniem voor antisemitisme is. ...


maandag 1 aug 2016
Bron:  FJO / Hans Knoop - foto: Abou Jahjah in Zomergasten op NPO2 - 31 juli 2016 - VPRO
Abou Jahjah in Zomergasten op NPO2 - 31 juli 2016 - VPROOp NPO 2 kreeg gisteravond Dyab Abu Jahjah van de VPRO als Zomergast 3.5 uur lang de gelegenheid "gematigd" te lijken. Maar de "wolf in schaapskleding" (zo noemde de tv commentator van Het Parool hem) faalde jammerlijk.

Jahjah bleef erbij (zoals hij ook eerder schreef) dat de aanslagen op 09/11 in New York en Washington waarbij duizenden doden vielen hem een "goed gevoel" gaven.
En ook NVA- leider en burgemeester van Antwerpen Bart de Wever kreeg er weer van langs. Die is immers de "knecht van de joden in Antwerpen" en vroeg onmiddellijk om beveiliging van joodse instellingen na de aanslag op het Joods Museum in Brussel. Terwijl men anderzijds de schouders ophaalde over de Islamofobische moord van Hans van Themsche in 2006 in Antwerpen.

Dat joden al sinds 1980 als minderheid meer dan welke groep dan ook slachtoffer van terrorisme in België zijn bleek Jahjah te zijn ontgaan.
Een ondubbelzinnige veroordeling van de daders van de aanslag in Brussel kwam niet over zijn lippen. Hij switcht dan onmiddellijk naar Israël dat naar zijn oordeel de bron van alle kwaad in de wereld is.

Jahjah faalde gisteravond. ...


woensdag 27 jul 2016

attentat-eglise-saint-etienne-du-rouvray_lexpress.frHet FORUM is in het diepste van haar wezen geschokt door de gruwel van de terreuraanslag gisteren in een kerk nabij Rouen in de Franse gemeente Saint-Etienne-du-Rouvray waarbij de priester van de kerk, Jacques Hamel (84), de keel werd overgesneden en een andere gijzelaar zwaar gewond werd.

Dat vredelievende mensen, van over de 80 jaar, die in een gebedshuis voor broederliefde en wereldvrede bidden op beestachtige wijze worden afgemaakt is onuitstaanbaar.
Hier zijn geen verontschuldigingen noch uitleg mogelijk.

Het FORUM wenst haar innigste medeleven te betuigen aan alle slachtoffers en hun familie.

Jammer genoeg herinnert dit ons aan de terreurdaad die in november 2014 plaatsvond in een synagoge te Har Nof (Jerusalem) in Israël waar eveneens twee terroristen toesloegen met messen en bijlen en 4 dodelijke slachtoffers en enkele gewonden vielen.

Waar vredelievende mensen bereid zijn anderen te helpen worden ze op een laffe manier "beloond" als ongelovigen. Waar gaat deze barbaarsheid ooit eindigen? ...


Pagina 1 van 138  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);